Place des Vosges is het oudste en duurste plein van Parijs.

Geschiedenis

Place des Vosgewerd in 1610 opgericht en bewoond door tal van beroemde personen, zoals Molière, Condé en Richelieu. Tot aan de Franse Revolutie droeg het de naam Place Royale, na de Revolutie werd de naam gewijzigd in Place des Vosges. De Vogezen waren de eersten die hun belasting betaalden aan het nieuwe bewind.

Victor Hugo

Victor Hugo is hier na de Revolutie komen wonen. Zijn vroegere residentie is ingericht als museum.

Locatie

Metro: Bastille, Chemin Vert, Saint Paul